O Ultralamu

Produkt výhodný tam, kde ostatní dřevěné materiály již nestačí.

ULTRALAM™ patří do skupiny dřevěných produktů, které jsou inženýrsky uměle vytvořeny s cílem vylepšení již existujících vlastností rostlého dřeva. Paralelně vrstvené dýhy jsou poměrně náročným technologickým postupem vzájemně slepeny v homogenní celek s vynikajícími pevnostními a neměnnými kvalitativními vlastnostmi.


O nás

ULTRALAM™ je obchodní značka výrobce pro konstrukční materiál vrstvené dřevo. (Anglicky se tento materiál nazývá LVL – laminated veneer lumber, německy FSH − Furnierschichtholz). Vrstvené dřevo Ultralam svými vlastnostni a pevnostními parametry předčí rostlé i lepené dřevo.

Vrstvené dřevo ULTRALAM™ se vyrábí vzájemným slepením 3,2 mm tlustých dřevěných dýh (smrkových nebo borových) s vlákny dřeva orientovanými v zásadě v jednom směru. Vzhledem ke skladbě z tenkých dýh a vlivu lamelování vrstvené dřevo vykazuje mimořádně vysoké a rovnoměrné hodnoty mechanických vlastností, protože přirozené vady dýh jsou rozděleny do různých míst a jejich vliv je omezen na minimum. Kromě toho vykazuje vysokou stabilitu tvaru, protože při změnách vlhkosti nedochází k vnitřním napětím.

O nás

Vzhledem i způsobem výroby je vrstvené dřevo podobné překližovaným deskám, neobsahuje však zpravidla příčně orientované vrstvy (Ultralam R), i když některé typy vrstveného dřeva určitý podíl příčných vrstev používají (Ultralam X).

Vrstvené dřevo ULTRALAM™ vyrábí společnost Modern Lumber Technology Ltd. (MLT) ve městě Torzhok v Rusku od r. 2009. Výrobní kapacita závodu je 150 000 m3 ročně. Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. je dodavatelem vrstveného dřeva ULTRALAM™ pro Českou republiku.

Historie

K prvnímu použití vrstveného dřeva jako nosného stavebního materiálu došlo už koncem 60. let 20. stol. v USA, kdy byl vyvinut výrobek s názvem Press-Lam a v r. 1972 zavedla americká firma Truss Joist Co. jako první na světě průmyslovou výrobu vrstveného dřeva. V Severní Americe bylo v r. 2012 vyrobeno v 16 různých závodech 1,2 mil. m³ vrstveného dřeva LVL. V Evropě byla výroba vrstveného dřeva zahájena v roce 1978 ve Finsku. Během posledních 10 let se spotřeba vrstveného dřeva v Evropě více než zdvojnásobila (až na 300 000 m³ v roce 2014).

Výhody

velmi vysoká pevnost oproti lepenému i rostlému dřevu
výborná rozměrová stabilita bez trhlin, zakřivení a zkroucení
vyšší pevnost pro spojovací prostředky
odstraňují se přirozené vady rostlého dřeva a vzniká průřez s přibližně homogenními vlastnostmi
certifikovaná kvalita

nízká váha ve srovnání s betonem a ocelí
lze tesařsky obrábět a zpracovávat
minimální vlhkost (po výrobě 8-12%)
lze použit v úzkých vysokých průřezech
snižuje riziko vzniku tepelných mostů na rozdíl od použití ocelových nosníků

 

Dřevěný průřez

Dřevěný průřez

…moderní a kvalitní materiál s velkou budoucností pro použití v dřevostavbách

Oblasti použití

Vrstvené dřevo Ultralam se vyrábí v těchto variantách

 


Ultralam -R
Obsahuje výlučně podélné dýhy vysoké pevnosti.
Je nosný v obou hlavních směrech a používá se jako nosné velkoformátové desky a výztužné tabule. Materiál je tvarově stálý i při změnách vlhkosti. Oblasti použití:

 • štíhlé nosníky, vaznice a krokve
 • stropnice, nadokenní překlady, vysoce zatížené průvlaky
 • zesílení nosníků a vaznic
 • příhradové konstrukce
 • halové vazníky…
Oblasti použití_1
Oblasti použití_2

Ultralam -X
obsahuje převážně podélné dýhy (asi 80%) i příčné dýhy (asi 20%).
Používá se na prutové prvky a nosníky jako např.:

 • výztužné stropní tabule a výztužné stěny
 • nosný plášť střechy nebo stropu
 • okrajové stropní fošny v dřevostavbách
 • štíhlé předsazené přesahy střech
 • základové prahy
 • styčníkové desky a příložky…

 

Oblasti použití_1

Ultralam -I
obsahuje podélné i příčné dýhy nižších pevností, oblast použití je spíše pro méně namáhané konstrukce vyžadující však vysokou přesnost a tvarovou stálost materiálu, jako např. dělící stěny, okenní a dveřní rámy apod.

Hustota cca 480 kg/m³ (při vlhkosti cca 12 %).

Výrobní postup

 

Výrobní postup vrstveného dřeva je v hlavních fázích obdobný jako u překližovaných desek, vyrábí se však kontinuálním postupem. Výřezy kulatiny se odkorňují, propařují a zkracují na požadovanou délku. Z takto upravené kulatiny se následně loupe dýhový pás tloušťky přibližně 3 mm, ze kterého se stříhají dýhové listy stejné šířky, které jsou dále tříděny podle kvality. Následuje jejich sušení, nanášení vodovzdorného lepidla a skládání dýhových listů s vystřídanými styky. Dýhy se nastavují v podélném směru úkosovým spojem a následně se lisují v kontinuálním lisu za tepla. Nakonec je vyrobený materiál rozřezán v podélném (případně příčném) směru na zvolené výrobní rozměry. Vlhkost vrstveného dřeva po výrobě je 8-12%.

Galerie

1
2
Ultralam Individual House Tverskaya Obl2
Ultralam Luzniki
Ultralam Torzok3
Ultralam Besedka
Ultralam Besedka View
Ultralam Mansarda Petersburg3
Vyroba
Vyroba3
Vyroba4
Peletky
Peletky1
OSB
OSB1
OSB2
LVL
LVL1
LVL2
LVL3
LVL4
LVL5
Ultralam Sferadom2
Gallery New
Gallery New 2
Gallery New 3
Gallery New 4
Gallery New 5
Ultralam Sferadom2
Gallery New Zem
Gallery New Zem 2
Gallery New Zem 3
Gallery New Zem 4
Gallery New Zem 5
Gallery New Zem 6
Sklady
Sklady 1
Sklady 2
Sklady 3
Sklady 4
Sklady 5

podlahové nosníky

střešní krokve

vaznice

opláštění příček

zabednění podlah

altány, přístřešky, pergoly

hrázdění pro sádrokarton

dveřní a okenní rámy

ztužující lemování

dveřní a okenní překlady

střešní a stěnové lakování

 • podlahové nosníky

 • střešní krokve

 • vaznice

 • opláštění příček

 • zabednění podlah

 • altány, přístřešky, pergoly

 • hrázdění pro sádrokarton

 • dveřní a okenní rámy

 • ztužující lemování

 • dveřní a okenní překlady

 • střešní a stěnové lakování

  Váš dodavatel ULTRALAM LVL pro Českou republiku

   

  Kontaktní kanceláře

  Praha

  Jan Hanačík +420 734 201 580

  Brno

  Hynek Spáčil +420 736 624 101
  Klára Býčková +420 734 621 570

  Zlín

  Pavel Hanačík +420 603 436 874
  Radek Čaloud +420 604 289 792
  Tomáš Šťastný +420 736 624 100

  Strážnice

  Jan Múčka +420 603 527 700

  Střechy 92

  Střechy 92

  Distribuční sklad Vlachovice

  Vlachovice 397, 763 24
  Česká republika
  +420 733 102 858
  www.ultralam-lvl.cz

  www.strechy92.cz


  Dokumenty ke stažení

   

  Dokumentace

  Dokumentace

  Dokumentace

  Certifikace

  Dokumentace

  Ultralam™ (EN)

  Dokumentace

  Technické specifikace